Copyright © Vidinge Gård All rights reserved.
Hem.Info.Fiskesträcka.Regler.Aktuellt.Kontakt.
Deutsch
English

 

Fiske tillåtet endast med giltigt fiskekort.

Fiskekortet är personligt, kan inte överlåtas eller delas mellan flera fiskare, ska alltid medtagas och kunna uppvisas på begäran.

Fiskekorten gäller i samtliga zoner.

Allt fiske sker på egen risk.

Endast fiske med ett spö i taget.

Allt fiske ska ske hullinglöst eller med intryckt hulling.

Endast enkelkrok tillåtet, gäller hela sträckan, även vid spinnfiske. Max två enkelkrokar.

Öring C&R (catch & release) på hela sträckan, inget upptag. All öring behandlas och återsätts varsamt.  

Fritt upptag av abborre och gädda. Gädda återsätts normalt ej

Metfiske förbjudet.

Tillfälligt fiskeförbud på delsträcka  kan förekomma och markeras då med röd/vitt band.

Fiskeförbudet gäller båda sidor av ån. Överträdelse klassas som tjuvfiske.

Fisketillsynsmännens anvisningar ska respekteras och följas.

Regelöverträdelse eller hänsynslöshet gentemot natur, anläggning eller mot andra människor kan leda till avstängning från Strömfiske Alsterån.

Överträdelse av fiskeregler kan föreläggas med kontrollavgift upp till 4400kr.

Olovligt/olaga fiske leder till omhändertagande av utrustning samt polisanmälan.

 

Eldning endast på anlagd plats!  Eldningsförbud utfärdat av myndighet ska alltid respekteras.

Vid frågor, funderingar eller för att rapportera något, slå gärna en signal

 

Vid frågor, funderingar eller för att rapportera något, slå gärna en signal

Fiskecenter Strömfiske Alsterån / Vidinge Gård: 0481 63237 eller 0730 750 894

mail@vidingegard.com

 

Ha en bra dag längs vår fantastiska fiskesträcka!

 

Fiskeregler

OBS! Regeländringar fr.o.m 2018!