Copyright © Vidinge Gård All rights reserved.
Hem.Info.Fiskesträcka.Regler.Aktuellt.Kontakt.
Deutsch
English

 

Allt fiske sker på egen risk.

Endast fiske med ett spö i taget.

Allt fiske ska ske hullinglöst eller med intryckta hullingar.

 

Du får endast ta upp 1 öring/dag på 4-timmars eller dagkort.

Fångstmått öring 30 - 40cm. Mindre eller större öring ska behandlas varsamt och återsättas.

Fri fångst av abborre och gädda. Gädda återsätts normalt ej

 

Zonregler - Fiskekorten gäller i samtliga zoner

Zon 1 - Zon 4  Flug- och Spinnfiske tillåtet.

Zon 5 - Zon 6  Endast fiske med enkelkrok och C&R  (Catch and Release, all fisk återsätts skonsamt)

Metfiske förbjudet i samtliga zoner.

 

Tillfälligt fiskeförbud på delsträcka markeras med röd/vitt band. Fiskeförbudet gäller då båda sidor av ån. Överträdelse klassas som olaga fiske.

 

Fiskekortet är personligt, kan inte överlåtas eller delas mellan flera fiskare, ska alltid medtagas och kunna uppvisas på begäran.

Fisketillsynsmännens anvisningar ska respekteras och följas.

Regelöverträdelse eller hänsynslöshet gentemot natur, anläggning eller mot andra människor kan leda till avstängning från Strömfiske Alsterån.

Fiske utan giltigt fiskekort leder till polisanmälan samt beslagtagen utrustning. Regler som ej följs beivras med kontrollavgift upp till 4000 kr.

 

Eldning endast på anlagd plats!  Eldningsförbud utfärdat av myndighet ska alltid respekteras.

 

Vid frågor, funderingar eller för att rapportera något, slå gärna en signal

Fiskecenter Strömfiske Alsterån / Vidinge Gård: 0481 63237 eller 0730 750 894

mail@vidingegard.com

 

Ha en bra dag längs vår fantastiska fiskesträcka!

 

Fiskeregler

OBS! Regeländringar fr.o.m 2016!