Strömfiske Alsterån
Info


Regler & info

 

Allt öringfiske är endast C&R (Catch & Release) för alla kort, längs hela sträckan.

Fiskesträckan med karta hittar du här.


Det är endast tillåtet att använda hullinglös (alternativt intryckt hulling) enkelkrok.
Vidinge Gård finns hullinglösa flugor och spinnare monterade med hullinglös enkelkrok.

Dessa regler har införts för att främja öringbeståndet för ett mer hållbart fiske.

Fullständiga regler är listade längre ned på sidan.
 

Öring Flugfiske C&R Strömfiske Alsterån


 

Fiskekort priser


Fiskekort zon 1 - 6 C&R (Catch & Release)

 

4 timmar

 200 kr

Dagkort (kalenderdag)

300 kr

3 dagar

750 kr

5 dagar

1100 kr

Säsong

(Apr-Sep)

2200 kr


Barn under 12 år fiskar gratis i sällskap med vuxen, på dennes kort.

1 barn/vuxen/kort.


16- 19 Maj

Reserverat för VårträffenKöpa fiskekort


Fiskekort kan du köpa på Vidinge Gård’s Fiskecenter

eller via Swish/SMS.


Betalning på Vidinge Gård kan göras kontant, betalkort eller med swish.

 

Betalning med swish/ fiskekort via SMS:

 

Swish mottagare: 123 132 5224  Vidinge Gård


Skriv i swish meddelande:  Namn/ Datum för fiske/

Vid 4-timmars kort ange även starttid

 

SMS meddelande skickas till betalande mobil nummer när betalning inkommit.

 

Om betalning sker för flera personer via samma swish, skickas separat SMS till 0738261774 eller mail@vidingegard.com med detaljer  (mobil/namn/datum/tid) för korrekt bekräftelse.

 

Swish/SMS från Vidinge Gård är en manuell tjänst, så tänk gärna på att betala i god tid för att hinna få ditt SMS innan du kommer till vattnet, helst dagen innan.

Tänk också på att vid vattnet finns dålig mobiltäckning.

 

OBS! Fiskekort är giltigt när SMS bekräftelsen kommit fram.

Endast uppvisande av swish betalning är inte ett giltigt fiskebevis vid kontroll.

 

OBS! Om fisket skulle vara spärrat (endast pga bokade evenemang eller vid hög temperatur/lågt vatten), kommer ev betalning att återbetalas.


Fiskeregler Strömfiske Alsterån


FiskereglerFiske tillåtet endast med giltigt fiskekort.


Fiskekortet är personligt, kan inte överlåtas eller delas

mellan flera fiskare, ska alltid medtagas och kunna uppvisas på begäran.


Fiskekorten gäller i samtliga zoner.


Allt fiske sker på egen risk.


Endast fiske med ett spö i taget.


Allt fiske ska ske hullinglöst eller med intryckt hulling.


Endast enkelkrok tillåtet, gäller hela sträckan, även vid spinnfiske.
Max en upphängare (dvs sammalagt två separat enkelkrokar).


Öring C&R (catch & release) på hela sträckan, inget upptag.

All öring behandlas och återsätts varsamt.  


Fritt upptag av abborre och gädda för egen konsumtion.
Vid riktat gäddfiske informerar vi var och vilka gäddor som är önskvärda i ån. 


Vid riktat gäddfiske accepterar vi hullingförsedd trekrok.
Riktat gäddfiske med trekrok tillåts endast efter kontakt med Vidinge Gård och endast på anvisade delsträckor.


Metfiske förbjudet.


Tillfälligt fiskeförbud på begränsad delsträcka kan förekomma och markeras då med röd/vitt band. Fiskeförbudet gäller då båda sidor av ån. Överträdelse klassas som tjuvfiske.


Fisketillsynsmännens anvisningar ska respekteras och följas.


Regelöverträdelse eller hänsynslöshet gentemot natur, anläggning eller mot andra människor kan leda till avstängning från Strömfiske Alsterån.


Överträdelse av fiskeregler kan föreläggas med kontrollavgift upp till 4400kr.


Olovligt/olaga fiske leder till omhändertagande av utrustning samt polisanmälan.

 

Eldning endast på anlagd plats!  Eldningsförbud utfärdat av myndighet ska alltid respekteras.


Vid frågor, funderingar eller för att rapportera något (t.ex. misstänkt tjuvfiske),
slå gärna en signal.

 

Fiskecenter Strömfiske Alsterån / Vidinge Gård: 0481 63237 eller 0730 750 894. mail@vidingegard.com

 

Ha en bra dag längs vår fantastiska fiskesträcka!